Republiken Finlands barnens president

Talman Lipponen och president Halonen under installationen i riksdagen 2006. President Halonen hälsar på medborgare från balkongen vid Presidentens slott efter installationen 2006.

Vem blir president?

Till Finlands president kan väljas en person som är infödd finländare. Presidenten väljs genom val där myndiga finska medborgare får rösta.

Val vart sjätte år

Presidentval ordnas vart sjätte år. Samma person kan väljas till president högst två gånger i följd, alltså för sammanlagt tolv år. Nästa presidentval är 2012.

En eller två valomgångar?

Presidentvalet har en eller två omgångar. Om någon av kandidaterna får mer än hälften av rösterna i den första valomgången blir han eller hon republikens president.

Om ingen av kandidaterna får över hälften av rösterna i den första valomgången deltar de två kandidater som fått flest röster i den andra omgången. Den som får fler röster i den andra omgången blir president.

"Varför har du öronskydd?"
"Det blir ju ett himla oväsen när alla väljare har en röst."

Bilden till vänster: Talman Lipponen och president Halonen under installationen i riksdagen 2006. Copyright © Republikens presidents kansli"

Bilden till höger: President Halonen hälsar på medborgare från balkongen vid Presidentens slott efter installationen 2006. Copyright © Republikens presidents kansli