Republiken Finlands barnens president

Republikens president Tarja Halonen och doktor Arajärvi under statsbesöket till Irland i november 2007. Till vänster Irlands president Mary McAleese President Halonen öppnade ett vatten- och avloppsprojekt i Vietnam, som är en del av bistånd finansierat av Finland. Estlands president Toomas Hendrik Ilves och republikens president Tarja Halonen diskuterar. Copyright © Republikens presidents kansli

Hur är det att vara president?

Presidentens arbete är ofta hektiskt, arbetsdagarna är långa och frågorna invecklade. Presidenten träffar många människor, både statstjänstemän, representanter för andra stater och vanliga medborgare. Presidenten bekantar sig också med nya platser, för han eller hon reser mycket, både hemma och utomlands.

Varje dag något nytt

Ingen arbetsdag är den andra lik och varje dag för med sig nya utmaningar. Till exempel statsbesöken är oftast mycket givande, men också tunga. Vanligen finns det program inplanerat från morgon till kväll.

Långa dagar

Presidenten har ingen lagstadgad arbetstid eller semester. Presidenten måste sköta sina uppgifter när som helst när han eller hon behövs. Arbetsdagarna är i praktiken mycket varierande, ofta 10-12 timmar långa. Fritid har presidenten i den mån det blir tid över från utövandet av presidentämbetet.

"Oj! Presidenten har ingen arbetstid!"
"Då får hon säkert sova länge."
"Men presidenten har ingen semester heller!"

Bilden uppe t.v. : Republikens president Tarja Halonen och doktor Arajärvi under statsbesöket till Irland i november 2007. Till vänster Irlands president Mary McAleese

Bilden till höger: President Halonen öppnade ett vatten- och avloppsprojekt i Vietnam, som är en del av bistånd finansierat av Finland.

Bilden nere t.v. : President Halonen och Estlands president Toomas Hendrik Ilves samtalar i Presidentens slott.