Republiken Finlands barnens president

Testa dina kunskaper i presidentförhöret! Är du "Områdets Oslagbara Ombudsman", "Finlands Framgångsrikaste Föredragande" eller "Statens Snillrikaste Statsman"?
Pelaa