Republiken Finlands barnens president

President Halonen på statsbesök i Vietnam i februari 2008. Copyright © Republikens presidents kansli Barnkalaset i Presidentens slott. Copyright © Republikens presidents kansli

Presidentens uppgifter

Bestämmelser om republikens presidents uppgifter finns i Finlands grundlag. Enligt grundlagen leder presidenten landets utrikes- och säkerhetspolitik i samverkan med statsrådet. Därför deltar presidenten ofta i internationella möten, gör statsbesök och träffar också i övrigt representanter för andra länder.

Ordförande och överbefälhavare

När det gäller Finlands inrikespolitik vilar huvudansvaret på riksdagen och regeringen. Presidenten är emellertid ordförande vid de möten där lagpropositioner avges till riksdagen eller då man fastställer riksdagens beslut. Presidenten utnämner flera av de högre tjänstemännen. Presidenten är försvarsmaktens överbefälhavare. Presidenten kan benåda förbrytare.

Presidentens lön

Presidenten får för sitt arbete en lagstadgad gottgörelse som är 126 000 euro per år. Också presidentens pension bestäms i lag.

Många framträdanden

Presidenten tar ställning till aktuella frågor genom att hålla tal och presskonferenser. Nyårstalet är ett av presidentens viktigaste tal. Det visas varje år i tv den 1 januari klockan 12. Presidenten ger också utlåtanden om aktuella frågor, hälsningar och intervjuer till medierna.

"Visste du att presidenten flyttar till Gullranda om somrarna?"
"Ungefär som flyttfåglarna!"

Bilden till vänster: President Halonen på statsbesök i Vietnam i februari 2008. Copyright © Republikens presidents kansli

Bilden till höger: Barnkalaset i Presidentens slott. Copyright © Republikens presidents kansli