Republiken Finlands barnens president

4 års gammal Tarja Halonen. Foto: Tarja Halonens privatalbum President Halonen på Talludden tidigt på sommaren år 2003

Från barn till president

Jag föddes på julafton 1943. Mitt barndomshem är i Helsingfors, i stadsdelen Berghäll. I Berghäll gick jag också i skola. Jag tyckte mycket om att gå i skolan och klarade mig bra.

Juridik och organisationsverksamhet

Jag studerade juridik vid universitetet. Under studietiden var jag med i många olika slags organisationer. Efter studierna blev jag intresserad av politik och ville arbeta för gemensamma frågor. I nio år arbetade jag som jurist vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC.

Riksdagsledamot

När jag blev invald i riksdagen fick jag ett utmärkt tillfälle att påverka samhälleliga frågor och arbeta för människors välfärd. Tre gånger har jag också varit minister i Finlands regering, bland annat utrikesminister.

President

Första gången valdes jag till president 2000 och andra gången 2006. Jag är Finlands 11:e president och Finlands första kvinnliga president.

Arbete för välfärden

I mitt arbete som president är människornas välfärd viktig för mig. Jag har genom mitt eget arbete försökt få människor att tänka mer på miljön, minskandet av fattigdomen, rättvisa och jämställdhet. De här frågorna berör alla människor på hela jordklotet.

Tid för intressen

I mitt arbete som president är jag mycket upptagen, men jag försöker också få lite tid för mina intressen. Jag tycker mycket om bildkonst. Jag tecknar, målar och skulpterar. Jag tycker också om teater.

Jag upprätthåller min kondition genom motion, t.ex. simning, magdans och promenader.

"Jag vill också vara president!"
"Är du bäst i klassen?"
"Nej, men det gör inget"

Bilden till vänster: 4 års gammal Tarja Halonen. Foto: Tarja Halonens privatalbum

Bilden till höger: President Halonen på Talludden tidigt på sommaren år 2003. Copyright © Leena Ikonen