Miten hallitus muodostetaan ja kuka tekee päätökset?

Suomessa on käytössä tarkka systeemi, kuinka hallitus muodostetaan.

Suomessa on tarkasti määritelty, miten hallitus muodostetaan ja ketkä ovat missäkin vaiheessa vastuussa siitä. Kyse on kaikkien suomalaisten elämään vaikuttavasta asiasta, joten tehtävä on vastuullinen. Suomi on hallintomuodoltaan tasavalta, joten kukaan yksittäinen henkilö ei päätä, ketkä hallituksessa kulloinkin istuvat. Päätöksen tekevät kansalaiset, koska hallituksen muodostamisprosessi aloitetaan jo ennen eduskuntavaaleja. Eduskuntavaalien tulos määrittelee, mikä puolue ottaa suurimman vetovastuun.

Kuinka vaalien tulos vaikuttaa siihen, miten hallitus muodostetaan?

Eduskuntavaalit käydään Suomessa joka neljäs vuosi. Niissä valitaan 200 kansanedustajaa, jotka toimivat miniversiona suomen kansasta ja tekevät kansalaisia koskevia ehdotuksia ja päätöksiä. Kansa äänestää eduskuntavaaleissa henkilöitä, mutta jokaisen vaaleissa mukana olevan henkilön takana on puolue. Se puolue, jonka edustajat saavat eniten ääniä, on Suomen suurin puolue. Suurimmasta puolueesta myös yleensä valitaan pääministeri, joka aloittaa tehtävänsä hallitustunnustelijana.

Hallitusneuvottelut aloitetaan pääministerin ja suurimman puolueen johdolla. Muiden puolueiden kantoja käydään läpi ja yhdessä päätetään, ketkä sopivat istumaan samaan hallitukseen. Tärkeässä roolissa ovat myös eduskunnan puhemies sekä presidentti. Puhemiehen rooli on toimia neutraalina neuvottelijana eri puolueiden välillä. Hän on myös mukana neuvotteluissa, missä hallituksen salkkujaosta päätetään. Eduskunnan puhemies pitää presidentin ajan tasalla neuvottelujen tilanteesta. Presidentin rooli on nimittää pääministerin ehdottamat ministerit hallitukseen.

Aina ei voi onnistua

Vaikka hallitusneuvottelut tehdään aina saman kaavan mukaan ja pyritään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen niin toisinaan hallituksia kaatuu. Osa puolueista ei voikaan enää seisoa hallituksen näkökantojen tai päätösten takana. Tällöin he poistuvat hallituksesta ja hallitus joudutaan muodostamaan uudelleen. Siinä vaiheessa aiemmin hallituksen ulkopuolelle jääneiltä oppositiopuolueilta voidaan kysyä kiinnostusta liittyä mukaan uuteen hallitukseen. Ja prosessi alkaa alusta.

Avainsanat: