Presidentin tehtävät

Presidentin tehtävät Suomessa ovat moninaiset

Presidentin tehtävät ovat moninaisia, eivätkä päivät ole juuri koskaan samanlaisia. Sekä tehtävät että toimivalta on säädetty perustuslaissa. Perustuslaissa määritettyjen tehtävien lisäksi presidentin tulee hoitaa hänelle erikseen laissa määrätyt tehtävät. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi arvonimien sekä kunniamerkkien myöntäminen, Ahvenanmaan asioiden hoitaminen sekä erityiset valtuudet poikkeusolojen aikana. Presidentti voi saattaa esimerkiksi puolustustilan voimaan, jos tilanne sitä vaatii.

Presidentin tehtävät, jotka on määritelty perustuslaissa

Presidentti hoitaa enimmäkseen perustuslaissa määriteltyjä tehtäviä. Hallitusvallan käyttö sekä ennenaikaisten eduskuntavaalien määrääminen ovat juuri tällaisia tehtäviä. Presidentti myös nimittää valtioneuvoston jäsenet sekä vapauttaa heidät tehtävistään. Tehtävästä vapauttaminen voi tapahtua joko valtioneuvoston jäsenen pyynnöstä tai pääministerin aloitteesta, jos yksittäinen jäsen ei nauti enää syystä tai toisesta valtioneuvoston jäsenten luottamusta.

Lasten presidentti -sivusto haluaa huomauttaa myös, että kansainvälisten suhteiden hoitaminen on todella tärkeä tehtävä. Se kuuluu tasavallan presidentille, joka pitää huolta kansainvälisistä suhteista. Tämä tapahtuu esimerkiksi siten, että presidentit tekevät valtiovierailuja ja keskustelevat niiden aikana tärkeistä ajankohtaisista asioista. Suomen tasavallan presidentti ylläpitää tiivistä yhteyttä esimerkiksi Venäjän presidentin kanssa.

Presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö

Suomen tasavallan presidentti toimii myös puolustusvoimien ylipäällikkönä. Ylipäällikkyyden voi kuitenkin niin haluttaessa luovuttaa myös toiselle Suomen kansalaiselle. Presidentin tehtäviin kuuluu upseerien nimittäminen sekä puolustusvoimien komentaminen. Presidentti päättää muun muassa puolustusvoimien liikekannallepanosta. Presidentti voi myös ylentää sotilaita sekä päättää muista sotilaallisista nimittämisistä.